Wednesday, January 31, 2007

Asas Sistem Pengendalian (OS)

  Sistem Pengendalian
Dalam bidang perkomputeran, Sistem Pengendalian (Operating System) ialah sistem perisian yang bertanggungjawab mengawal serta mengurus perkakasan komputer, pengoperasian sistem yang asas, dan juga melancarkan perisian komputer seperti perisian pemproses perkataan, dan pelayar web.
Secara am, istilah ini sering digunakan untuk merujuk keseluruhan perisian yang dipakejkan dengan komputer baru, sebelum perisian tambahan dipasang (install).

Sistem pengendalian memastikan [aplikasi/program/perisian] lain berupaya mengguna memori, perkakasan/peranti input-output, dan mempunyai capaian (access) terhadap sistem fail (file system). Sekiranya lebih daripada satu aplikasi dijalankan (run), sistem pengendalian menjadualkan supaya setiap proses aplikasi mempunyai masa proses yang mencukupi dan tidak bertelingkah dengan proses masing-masing.

Sehingga awal tahun 2004, sistem pengendalian terkenal yang tersebar luas penggunaannya dalam Komputer Peribadi, telah bergabung kepada 2 keluarga sistem pengendalian: Keluarga Microsoft Windows, dan Keluarga ala-Unix (ini termasuk pelbagai definisi Unix yang berbeza, Linux dan Mac OS X).

Unix diguna secara meluas di institusi akademik dan sebagai aplikasi sokongan (back-end implementation), manakala Windows lebih laris digunakan di kalangan Pengguna biasa (home user), selain daripada perniagaan untuk kegunaan muka (front-end). Sebagai Pelanggan, Windows jauh lebih luas penggunaannya, dan ini meletak pasaran saham Microsoft dalam peratusan 90-98%. Linux merupakan sistem pengendalian yang lebih banyak diguna sebagai Pelayan Web (Web Server), dan sekarang sudah mula diguna di rumah serta persekitaran Perniagaan. Disebabkan ia percuma, sistem Pengoperasi ini mula mendapat tempat di sebahagian syarikat. Mac OS X (yang mengguna sistem Unix), serta warisan awalnya, lebih laris di kalangan pengguna biasa dan dalam bidang multimedia.

Komputer kerangka utama dan komputer terbenam, mengguna pelbagai bentuk sistem pengendalian yang kebanyakan tiada talian dengan keluarga Windows atau Unix.


Contoh sistem pengendalian
Unix - Solaris, AIX, HP-UX, SCO
Mac OS
DOS
Windows
Linux - Debian, Redhat, Mandrake (Mandriva), Slackware, Gentoo, Suse
BeOS
OS/2

Pengelasan dan istilah

Sistem pengendalian, secara konsep, boleh dipecahkan kepada 3 komponen utama:
Antara muka Pengguna
Sistem Utiliti Tahap Rendah (low-level system utilities)
Kernel
Antara muka pengguna

Terdapat dua bentuk antara muka pengguna, iaitu antara muka grafik (GUI) dan Penterjemah Baris Perintah (CLI). Antara muka pengguna juga dikenali sebagai Shell atau cangkerang komputer.

[Sunting]
Kernel

Kernel ialah nadi sistem pengendalian yang berhubung terus kepada perkakasan komputer.

Berikut adalah rajah ringkas perhubungan komponen-komponen di atas:
Perkakasan <-> Kernel <-> Shell <-> Aplikasi

Ideologi di sebalik Kernel termasuk kernel monolitik, mikrokernel, dan eksokernel. Sistem komersil seperti UNIX, Windows, dan Linux mengguna sistem kernel yang monolitik. Sistem yang lebih moden seperti QNX, BeOS, dan Windows NT menggunakan sistem mikrokernel. Komputer Embedded mengguna sistem eksokernel.

he most important program that runs on a computer. Every general-purpose computer must have an operating system to run other programs. Operating systems perform basic tasks, such as recognizing input from the keyboard, sending output to the display screen, keeping track of files and directories on the disk, and controlling peripheral devices such as disk drives and printers.
For large systems, the operating system has even greater responsibilities and powers. It is like a traffic cop -- it makes sure that different programs and users running at the same time do not interfere with each other. The operating system is also responsible for security, ensuring that unauthorized users do not access the system.

Operating systems can be classified as follows:

multi-user : Allows two or more users to run programs at the same time. Some operating systems permit hundreds or even thousands of concurrent users.
multiprocessing : Supports running a program on more than one CPU.
multitasking : Allows more than one program to run concurrently.
multithreading : Allows different parts of a single program to run concurrently.
real time: Responds to input instantly. General-purpose operating systems, such as DOS and UNIX, are not real-time.
Operating systems provide a software platform on top of which other programs, called application programs, can run. The application programs must be written to run on top of a particular operating system. Your choice of operating system, therefore, determines to a great extent the applications you can run. For PCs, the most popular operating systems are DOS, OS/2, and Windows, but others are available, such as Linux.

As a user, you normally interact with the operating system through a set of commands. For example, the DOS operating system contains commands such as COPY and RENAME for copying files and changing the names of files, respectively. The commands are accepted and executed by a part of the operating system called the command processor or command line interpreter. Graphical user interfaces allow you to enter commands by pointing and clicking at objects that appear on the screen.

rujukan:http://www.webopedia.com/TERM/o/operating_system.html

No comments: