Wednesday, January 31, 2007

Penyesuaian Dengan Sistem Komputer

Kegunaan komputer paling tinggi ialah bagi melaksanakan tugasan

sekolah (38.5%) diikuti oleh keperluan kerja (33.3%), melayari internet

(14.8%) dan bermain games 0.6%

Perisian yang paling popular digunakan ialah Words dan Excel (8.3%),
Words sahaja (7.1%), Words, Excel dan Lotus (4.8%) dan yang lain-lain
hanya 1.2% sahaja. Sebanyak 15.6% pengusaha mengguna komputer
bagi tujuan surat menyurat, dan 1% masing-masing bagi tujuan
mendapat maklumat, khidmat nasihat, akaun, laporan jualan, gaji,
inventori, dan website serta promosi syarikat. Kebanyakan pengusaha
mengendali sendiri komputer (19.1%) dan sebanyak 7.1% menggajikan
pekerja untuk mengendali komputer bagi keperluan perusahaan
masing-masing
rujukan:www.penerbit.utm.my/syarahan/pdf/14/siri14_teks.pdf 

No comments: